Przejdź do głównej treści
Przejdź do mapy strony
Telefon kontaktowy
Rejestracja: +24 721 24 42
Sekretariat: +24 721 28 80
Telefon:
+24 721 24 42,
+24 721 28 80
Godziny otwarcie
08:00 - 18:00
Poniedziałek - Piątek
08:00 - 18:00,
Poniedziałek - Piątek
Adres ośrodka
Adres:
ul. Kilińskiego 4
99-100 Łęczyca
ul. Kilińskiego 4,
99-100 Łęczyca
Język polski Język ukraiński Język rosyjski

NZOZ MEDAR

Razem dbamy o Twoje zdrowie !

Wyszukiwarka

Komórki organizacyjne

Nasi specjaliści czekają na Ciebie!

Najnowsze Artykuły


Projekt Grant MEDAR Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medar Dariusz Skudlarski jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości : 557495,77 zł na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie korzystała z udogodnień:
 • umówic wizytę on-line, korzystać ze strony internetowej placówki, 
 • poprawę kontaktu telefonicznego poprzez modernizację centrali telefonicznej,
 • kontakt z personelem, który jest przeszkolony i nastawiony na opiekę osób ze szczególnymi potrzebami,
 • personel placówki korzysta z opracowanej proceduryw zakresie przyjaznej obsługi osób ze szczególnymi potrzebami oraz szkoleń i warsztatów w zakresie prawidłowej komunikacji,
 • personel placówki posiada uniformy identyfikujące wykonywany zawód wraz z oznaczeniem,
 • lepszy dostęp do lady recepcyjnej poprzez zamontowanie nowego wyposażenia recepcji,
 • zwiększone poczucie bezpieczeństwa poprzez zamontowanie systemu alarmowego i przyzywowego oraz p/poż.,
 • korzystać z dodatkowego wyposażenia diagnostycznego gabinetów lekarskich i zabiegowych,
 • łatwiejsze przemieszczanie się poziome i pionowe poprzez zamontowanie poręczy, zakup wózka oraz oznaczeń identyfikacji wizualnej obiektu,
 • matki karmiące mogą korzystać z wydzielonego miejsca do karmienia i przewijania,
 • lepszy komfort oczekiwania pacjentów na świadczenia medyczne a także czas ich realizacji dzięki zamontowanym klimatyzatorom,
 • stanowiska w rejestracji i gabinety lekarskie wyposażone są w sprzęt komputerowy umozliwiający korzystanie z niezbędnych aplikacji,
 • pacjenci mają mozliwość uzyskać pomoc ze strony asystenta osób ze szczegolnymi potrzebami,
 • podjazd do przychodni, powierzchnia schodów oraz drzwi wejściowe spełniją normy i wymogi dla korzystania przez osoby ze szczególnymi potrzebami,
 • ciągi kominikacyjne odświżone i pomalowane w barwach umozliwiajach niezbędną orientację,
 • pomieszcenie higieniczno-sanitarne wyposazone jest w sprzęt ułatwijacy korzystanie i poruszanie dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

Zobacz plakat informacyjny (Plik PDF, 167 KB)
Projekt Grant MEDAR


Uczestniczymy w projekcie „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego” („e-Gabinet+”), finansowanego z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała sprzęt komputerowy, który umożliwia nam tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenie e-usług.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 199 302 875,71 zł.

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1026-e_gabinet.html


Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

Dofinansowane z UE

Ministerstwo Zdrowia realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego


Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna co najmniej w zakresie świadczenia lekarza POZ.

Dofinansowanie projektu z UE: 199 302 875,71 zł
Uczestnik projektu: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDAR Dariusz Skudlarski

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

www.mapadotacji.gov.pl
Logo NZOZ MEDAR
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDAR

ul. Kilińskiego 4, 99-100 Łęczyca
Rejestracja: +24 721 24 42
Sekretariat: +24 721 28 80

Email:
rejestracjaleczyca@medar.pl
biuro@medar.pl

08:00 - 18:00
Poniedziałek - Piątek
Nasze poradnie

NZOZ Medar 99-100 Łęczyca, ul. Kilińskiego 4
NZOZ Medar 95-035 Ozorków, ul. Wyszyńskiego 2
NZOZ Medar 99-100 Siedlec 96
NZOZ Medar 99-100 Leźnica Mała 27B
Do góry