Przejdź do głównej treści
Przejdź do mapy strony
Telefon kontaktowy
Rejestracja: +24 721 24 42
Sekretariat: +24 721 28 80
Telefon:
+24 721 24 42,
+24 721 28 80
Godziny otwarcie
08:00 - 18:00
Poniedziałek - Piątek
08:00 - 18:00,
Poniedziałek - Piątek
Adres ośrodka
Adres:
ul. Kilińskiego 4
99-100 Łęczyca
ul. Kilińskiego 4,
99-100 Łęczyca
Język polski Język ukraiński Język rosyjski

O nas


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDAR mieści się w budynku, który wpisany jest na listę zabytków. Obiekt ten od zawsze kojarzony jest z działalnością medyczną. Do lat 70-tych mieścił się tu szpital miejski w Łęczycy, a później ośrodek zdrowia.

Jako NZOZ placówka działa od stycznia 2000 r. Świadczymy usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej: lekarz POZ, pielęgniarka POZ, położna POZ, pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania oraz transport sanitarny.

Głównym obszarem działania jest gmina/miasto Łęczyca oraz gmina Ozorków wraz z przyległymi gminami. Siedziba firmy znajduje się w Łęczycy przy ul. Kilińskiego 4. Placówka posiada dodatkowo swoje filie w Ozorkowie, ul. Wyszyńskiego 2, w Leźnicy Małej 27B oraz w Siedlcu 96.

W 2012 r wdrożono System Zarządzania Jakością oraz posiadamy certyfikat ISO 9001:2015. Dbamy o doskonalenie jakości naszych usług oraz poszerzamy zakres świadczeń. Pacjenci naszej przychodni mają do dyspozycji działający codziennie punkt pobrań materiałów do badań laboratoryjnych. W trosce o dobro pacjenta oraz skrócenie czasu oczekiwania na badanie, współpracujemy z innymi placówkami medycznymi, które świadczą dla nas usługi diagnostyczne z zakresu POZ.

Świadczenia medyczne udzielane są przez grupę 20 lekarzy, zespół 22 pielęgniarek i położnych oraz 9 osób zatrudnionych w rejestracji i administracji. Jest to zespół długoletnich pracowników, którzy wykazują się profesjonalizmem i empatią do pacjenta.

Pielęgniarki NZOZ MEDAR obejmują opieką profilaktyczną uczniów szkół podstawowych i średnich mieszczących się na ternie miasta/gminy Łęczyca. Nasza placówka bierze czynny udział w programach i akcjach profilaktycznych organizowanych przez lokalne samorządy. Współpracujemy z PCPR, PCK oraz bierzemy czynny udział w pracach komisji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Medar budynek - zdjęcie
Medar wejście - zdjęcie

Komórki organizacyjne


Poradnia POZ dla dorosłych


Umowa zawarta z NFZ gwarantuje naszym Pacjentom bezpłatne świadczenia medyczne z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Usługi medyczne udzielane są przez lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej oraz chorób wewnętrznych, personelu pielęgniarskiego i położnej w postaci wizyty stacjonarnej, wizyty domowej oraz teleporady. W ramach świadczeń nasi pacjenci mają zapewnione badani lekarskie, jeśli są wskazania – skierowanie do lekarza specjalisty, edukację zdrowotną, profilaktykę i ochronę zdrowia.

Profesjonalnie wyposażony gabinet zabiegowy ułatwia  pacjentowi dostęp do świadczeń pielęgniarskich oraz badań diagnostycznych tj. Ekg, spirometria czy badanie ucha.

Wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej, dotyczące teleporad
w podstawowej opiece zdrowotnej udzielanych
w czasie epidemii wywołanej wirusem
SARS-CoV-2


Poradnia POZ dla dzieci


Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci ma wydzielone strefy dla dzieci zdrowych i dzieci chorych.

W ramach umowy z NFZ naszym najmłodszym pacjentom zapewniamy profesjonalną opiekę lekarzy pediatrów, pielęgniarki oraz położnej.

Wykonujemy obowiązkowe szczepienia dzieci - wynikające z programu szczepień,  szczepienia zalecane, bilanse dwulatków, czterolatków i sześciolatków, badania diagnostyczne oraz konsultacje lekarza medycyny sportowej.

COVID-19
Szczepienia


W naszej placówce oferujemy wykonanie szczepień przeciw COVID-19. Istnieje również możliwość zapisu na szczepienie mobilne dla osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą samodzielnie dotrzeć na szczepienie stacjonarne (tzw. pacjent leżący).

Rejestracja na szczepienia odbywa się bezpośrednio w placówce lub telefonicznie (tel. +24 721 28 80, +24 721 29 50, +24 721 24 42).

Podczas rejestracji należy podać numer PESEL pacjenta oraz numer telefonu.

Po wyznaczeniu i zapisaniu pacjenta na konkretny termin szczepienia wysyłane jest automatycznie powiadomienie z poziomu e-rejestracji wiadomością sms.

Dodatkowo personel naszej placówki kontaktuje się telefonicznie z pacjentem na dzień przed wyznaczonym terminem lub w dniu szczepienia celem potwierdzenia obecności na szczepieniu.

Nagłówek Projektu Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDAR Dariusz Skudlarski jest grantobiorcą projektu pn. Poprawa dostępności do usług medycznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w NZOZ MEDAR Dariusz Skudlarski, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 557495,77 PLN w tym finansowanie z budżetu państwa w kwocie 87638,34 PLN, co stanowi 15,72 % wydatków oraz z budżetu środków europejskich w kwocie 469857,43 PLN co stanowi 84,28% wydatków na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu grupa naszych pacjentów ze szczególnymi potrzebami będzie mogła:
  • łatwiej poruszać się po budynku w związku z usunięciem barier architektonicznych, adaptacją pomieszczeń, montażem nowoczesnej instalacji oświetleniowej, oraz zamontowaniem oznaczeń informacyjnych (inforgrafiki),
  • wygodnie korzystać z poczekalni wyposażonej w stabilne siedziska z poręczami,
  • użytkować toalety przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • będą mieć dostęp do nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej zarówno w miejscu jak i podczas wizyt domowych,
  • łatwiej korzystać z nowo zaprojektowanej strony internetowej,
  • łatwiej komunikować się z personelem.
Logo NZOZ MEDAR
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDAR

ul. Kilińskiego 4, 99-100 Łęczyca
Rejestracja: +24 721 24 42
Sekretariat: +24 721 28 80

Email:
rejestracjaleczyca@medar.pl
biuro@medar.pl

08:00 - 18:00
Poniedziałek - Piątek
Nasze poradnie

NZOZ Medar 99-100 Łęczyca, ul. Kilińskiego 4
NZOZ Medar 95-035 Ozorków, ul. Wyszyńskiego 2
NZOZ Medar 99-100 Siedlec 96
NZOZ Medar 99-100 Leźnica Mała 27B
Do góry