Przejdź do głównej treści
Przejdź do mapy strony
Telefon kontaktowy
Rejestracja: +24 721 24 42
Sekretariat: +24 721 28 80
Telefon:
+24 721 24 42,
+24 721 28 80
Godziny otwarcie
08:00 - 18:00
Poniedziałek - Piątek
08:00 - 18:00,
Poniedziałek - Piątek
Adres ośrodka
Adres:
ul. Kilińskiego 4
99-100 Łęczyca
ul. Kilińskiego 4,
99-100 Łęczyca
Język polski Język ukraiński Język rosyjski

HPV - Szczepienia

Od 1 czerwca 2023 r. w naszej placówce będzie możliwość zapisu na szczepienia przeciw ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV) w ramach powszechnego programu szczepień u dziewcząt i chłopców w grupach wiekowych 12 i 13 lat.

Rejestracja odbywa się bezpośrednio w placówce lub telefonicznie.

Podczas rejestracji należy podać numer PESEL pacjenta oraz numer telefonu kontaktowego.

 

Zalecenia Ministra Zdrowia dotyczące realizacji szczepień przeciw
ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV) w ramach powszechnego programu
szczepień ¹


Powszechny program szczepień przeciw HPV realizuje założenia i cele Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030.

Uzupełnia bezpłatny Program Szczepień Ochronnych dzieci i młodzieży o nowy zakres ochrony przed chorobami wywołanymi przez HPV. Minister Zdrowia wprowadzając szczepienie przeciw HPV rozszerza zakres ochrony przed rakiem szyjki macicy i innymi chorobami nowotworowymi związanymi z HPV. Minister Zdrowia bazuje na światowych i europejskich rekomendacjach podkreślających bezpieczeństwo, skuteczność i korzyści wynikające z realizacji programów szczepień przeciw HPV.

Dotychczasowe wyniki badań wskazują jednoznacznie, że głównym celem szczepienia przeciw HPV jest zapobieganie chorobom nowotworowym. Szczepienia mają charakter zalecanych szczepień ochronnych, dla których zakup szczepionek został objęty od 1 czerwca 2023 r. finansowaniem ministra właściwego do spraw zdrowia, zgodnie z obwieszczeniem z dnia 23 lutego 2023 r. (Dz. Urz. MZ poz. 16).

Rada Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) przygotowała ocenę skuteczności szczepionek przeciw HPV w zapobieganiu nowotworowi szyjki macicy, zgodnie z którą dostępne w Polsce obie szczepionki przeciw HPV są skuteczne w zapobieganiu nowotworom szyjki macicy i brak jest

wiarygodnych dowodów na wyższość kliniczną którejkolwiek z nich w zakresie istotnych klinicznie punktów końcowych.

I. Realizacja szczepień

Szczepienia przeciw HPV rozpoczną się od 1 czerwca 2023 r. Szczepienia będą przeprowadzane u dziewcząt i chłopców w grupach wiekowych 12 i 13 lat. W 2023 r. będą dotyczyły dzieci urodzonych w latach 2010 i 2011. Dla rocznika 2010 szczepienie musi być rozpoczęte przed ukończeniem 14 r.ż. i może być zakończone po dacie 15 urodzin (z zachowaniem dwudawkowego schematu). Dzieci, odpowiadające wiekowo wskazanym zaleceniom do szczepienia, które na dzień rozpoczęcia programu otrzymały już pierwszą dawkę szczepienia (poza programem) mogą otrzymać kolejną dawkę już w ramach programu.

Szczepionki przeciw HPV stosowane w powszechnym programie szczepień:

1) Cervarix dawka 0,5 ml (GlaxoSmithKline Biologicals s.a.)
2) Gardasil 9 dawka 0,5 ml (Merck Sharp & Dohme B.V).

I A. Schemat szczepienia.
Schemat szczepienia w powszechnym programie szczepień w obu szczepionkach jest 2-dawkowy, gdzie druga dawka nie powinna zostać podana później niż po 12 miesiącach od dawki pierwszej. Rekomendowany odstęp podania drugiej dawki wynosi 6 miesięcy.
Uwaga! Szczepienia są dobrowolne, a decyzja o szczepieniu podejmowana jest indywidualnie, po ocenie korzyści i ryzyka dokonanej przez lekarza.

I B. Przeciwskazania do szczepienia.
Trwałym przeciwwskazaniem do szczepienia przeciw HPV jest wystąpienie w
przeszłości ciężkiej reakcji alergicznej (w tym anafilaksji):
• na jakikolwiek składnik szczepionki,
• po poprzedniej dawce szczepionki.

 

II. Zasady realizacji szczepień

Uprawnieni są do świadczeń spełniający poniższe warunki:

1) Osoby posiadające prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561z późn. zm.).

2) Dzieci w wieku 12 i 13 zarówno dziewczęta jak i chłopcy, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2023 r. wykaz zalecanych szczepień ochronnych, dla których zakup szczepionek został objęty finansowaniem (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 16).

_____________________________________________________

¹ https://dziennikmz.mz.gov.pl/DUM_MZ/2023/16/akt.pdf

Do góry